Zaměření pozemku

Zaměření pozemku, či rozdělení pozemku je druhem práce který je u nás žádaný nejčastěji. Používá se zejména při prodeji či koupi pozemku, či jeho části, ale také při směně, nebo při změně části hranice.

Naše geodetická práce v tomto případě bude :

 • zaměření stávajícího pozemku v terénu a porovnání s mapou katastru nemovistostí.
 • náš zeměměřič přijede a vytyčí hranice pozemku a přenese vlastnické hranice z mapy katastru nemovitostí do terénu.
 • také může rozdělit pozemek na více částí

Před samotným provedením rozdělení pozemku a zaměření pozemku od vás budeme potřebovat :

 • název vašeho katastru a parcelní číslo pozemku
 • samozřejmě také zajištění vstupu na nemovitost a nutnou součinnost

 • náš geodet přijede na vámi udaný pozemek a zaměří veškeré hranice pozemku které udáte
 • následně v kanceláři pokud budete mít zájem připravíme geometrický plán
 • a veškeré vámi požadované dokumenty k výměře a rozdělení pozemku či parcely předáme objednateli

Ke vkladu na katastr nemovitostí budete potřebovat :

 • námi vypracovaný originál geometrického plánu pozemků
 • od stavebního úřadu souhlas s dělením pozemku
 • kupní smlouvu, darovací smlouvu atp
 • a samozřejmě vyplněný formulář pro podání na katastrální úřad

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE