Oprava komínu

Oprava komínů a jejich zvětrávání :

 

Každé komínové těleso, stejně jako kterou koliv jinou součást stavby je nutné opečovávat. Komín je vystaven povětrnostním vlivům, o mnoho více než ostatní partie budovy. Jeho celá plocha je ze všech stran vystavena neustálému působení povětrnostních vlivů. Je vystaven dešťům, přímému slunci, větru, mrazu. Všechny tyto změny počasí se podepisují na stavu komínového tělesa. Zámrzné cykly, kterými komín prochází, neusále nahlodávají jeho soudržnost a proto je nutné provádět prohlídku, či přímo opravu komínů. Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, i malý komín váží několik stovek kilogramů až tun a v případě těles víceprůduchových vystavených podél sousedních štítů až několik desítek tun. Například jedna vrstva cihel na fotkách níže u 6 průduchového komínu, váží cca 120kg. Takový komín má vrstev 11, s omítkou a betonovou hlavou jsme na 1600kg.

V případě opravy komínů práce provádíme dle následujícího technologického postupu :

1-41-51-6

1) Prohlídka stavu komínů, jejich spár a soudržnosti zdiva. Zjištění kotvících bodů na střeše pro provádění výškových prací - vypracování zprávy.

2) Rozebrání střechy v okolí komínu, aby se zabránilo a minimalizovalo poškození střešní krytiny, v případě falcované plechové střechy zakrytí okolí komínu bedněním a geotextílií.

3) Montáž zabrán, proti pádu suti do ulice. Bezpečnostní opatření nutné k zajištění bezpečnosti chodců, či zamezení poškození parkujících vozů.

4) Horolezci instalují sítě kolem poškozeného komínu. Funkce sítě je též bezpečnostní a snižuje riziko pádu částí komínu ze střechy.

1-71-8 6-5

5) Rozebrání a bourání komínu, až po soudržné zdivo, většinou pod střechu kde se nalézá nezvětralé zdivo. Vždy je nutné komín zbourat až na úroveň soudržného zdiva. 

6) Znovu vyzdění komínu. Při zdění je nutné dbát na správnou komínovou vazbu.

7) Omítnutí komínů jádrovou omítkou. Omítka se provádí ve více vrstvách :

a) penetrace b) cementový špric c) jádrová omítka vápenocementová 

3-23-63-7

8) V případě že zákazník chce dílo provést v nejvyšší kvalitě doporučujeme i na nové jádrové omítky které vyzráli 7 dní, aplikovat armovací stěrku s armovací tkaninou a plastovými rohy (tzv. perlinku s lepidlem) tato vrstva opravený komín pevně sevře a jeho odolnost se oproti běžné jádrové omítce o mnoho zvýší. Varianta je dražší ale o mnoho kvalitnější.

9) Zhotovení hlav komínů. Komínové hlavy provádíme vybetonováním přímo na místě. Je možno hlavy zhotovit dvěma způsoby. a) jednoduchou hlavu bez přesahu. b) komínovou hlavu s přesahem a okapničkou.

10) Aplikace venkovního štuku, štukování a povrchové sjednocení komínů.

11) Nátěr kvalitní fasádní barvou. Tento bod je neméně důležitý jako body předchozí, i přes to že se může jevit nepodstatný. Dnešní fasádní barvy mají výbornou hydrofobnost a chrání komín před větrnostními vlivy a vnikem vody do komínu. Bílá barva též snižuje rozpínání zdiva v době horka.

1-21-4-oprava-kominu-praha-vyskove-prace-praha1-8-nater-kominu

12) Odvoz odpadů a sutí

13) Doprava materiálů, přesuny hmot po staveništi. Tyto práce jsou prováděny dle lokality bud pomocí stavebního výtahu nebo vertikálních přesunů hmot. 

Po provedení opravy komínu následující technologií, nebudete muset mnoho a mnoho let s komíny nic dělat a vydrží vám sloužit bez jakéhokoliv rizika.

Výškové práce Praha          Tel : 602 242 356          Kontaktní formulář : ZDE

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE