↓ ↓ ↓ Výběr fotografií z realizovaných zakázek ↓ ↓ ↓

Oprava střechy bytového domu Na Dlouhém lánu 65, praha 6.

Lokální oprava laťování, pokrytí havarijních částí střechy a částečná oprava střechy, demontáž zvětralého hřebenu a výměna hřebenových tašek. Mechanické obroušení, následné odmaštění, opláchnutí a nátěr střechy. Odstranění rostlin v úžlabých střechy. Přesklení rozbitých střešních oken. Zednické práce a opravy u střešních lávek. Nalezení partií kudy do objektu pronikají holubi. Zasíťování těchto míst a zabránění opětovnému hnízdění holubůZasíťování světlíku sítí proti holubům. Úklid půdy od holubýho trusu a mršin mrtvých kusů, desinfekce.


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Navrátilova 5 P-2 Nové Město a přilehlé zdi, oprava fasády (výškové práce).

 Oprava fasády dvorí strany bytového domu z 19. století, kompletní bourací práce byly prováděny pouze za pomoci horolezecké techniky. Fasáda o ploše 550m2 byla osekána ze 70%. Po osekání probyhlo umytí fasády v celkové ploše od prachu a zbytků suti. Špricování cihlového zdiva před samotným házením jádrové omítky je nutností pro dobré spojení zdiva s jádrovou omítkou. Před dalším postupem byl zhotoven nový rozvod venkovního osvětlení. Házení a kompletní oprava fasády s mocností 2 - 3cm byla těžkou zkouškou zejména pro naše přidavače kteří museli neustále dodávat zedníkům (horolezcům) dodávat dostatek omítky. Po proschnutí jádrové omítky následovalo sjednocení povrchu štukováním venkovním štukem. Před samotným nátěrem fasády proběhla celková penetrace celé opravená fasády. V průběhu bourání došlo i k odstranění všech FeZn (pozink) parapetů a výrobě nových. Ty byly po naházení omítky namontovány a při štukování začištěny. Následující barevný nátěr fasády byl již jen třešničkou na dortu a radostí pro všechny zůčastněné řemeslníky.

P.S. : K opravě fasády byla zvolena technologie výškové práce jelikož nebylo možné dostat lešení do dvora.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Nátěr fasády Praha Navrátilova ulice 1.2 Nátěr fasády Praha Navrátilova ulice
 
Nastavení fotogalerie

Prořez, prosvětlení koruny Lípy, před a po řezu.

Lípa vysoká 20m plus. Nacházela se ve vnitrobloku Čechovy ulice na  Praha 7. Prořez Lípy pomocí výškové práce byl složitý zejména při nástupu, kdy první větve začínali až v 6m. Se zákaznicí jsme se domluvily že je potřeba provést prosvětlující řez, jelikož Lípa nepouští slunce do bytů. Strom nebyl poměrně dlouho prořezán a tak byl plný i scuhcých větví vlků a křížících se větví. Zkrácení výšky stromu nebylo požadováno a nedošlo tedy k redukčnímu řezu. Po prořezání bylo přáním zákaznice ještě odvézt drobné větve a širší rozřezat na menší kusy do krbu. Na fotkách můžete vidět stav stromu před prořezáním a po něm.


 
 
Nastavení fotogalerie

Sanace domovního štítu a přezdění komína betonování nové hlavy, Letohradská 3 a 5, Praha 7.

Zvětralá štítová část fasády domu ohrožovala chodce a automobily v ulici. Zákazník se obával možného zranění a rozhodl se přistoupit k opravě Břízolitové fasády a zvětralého komínu. Oprava komínu který byl v havarijním stavu probíhala prvotním zhotovením zábrany na okraji střechy proti pádu suti do ulice. Následně jsme zasíŤovali celý komín a v bezpečí lešenářských sítí komín bourali. Došlo k ubourání 10 vrstev cihel, komínové hlavy a snosení sutě na ulici. Následně jsme komín vyzdily z nových cihel pálených. Oprava komínu spočívala i v nové omítce, štukování a nátěru fasády. Komínová hlava se vyráběla s přesahem na místě. Štítová fasáda byla nejdříve prozkoumána a zvětralé části fasády byly vybourány. Při bouracích pracech byla zjištěna i zvětralá fasáda na římse domu. Oprava římsy, byla technologicky náročná, muselo se laťovat jelikož spočívaa z několika menších říms. Na obnažené zdivo byl horolezci aplikován špric, následně proběhlo omítání břízolitovou omítkou. Zákazník si přál úpravu škrábaný břízolit. Oprava fasády i komu byla završena celoplošným nátěrem fasádní barvou. Jsou výškové práce a výškové práce. Naši horolezci jsou kromě odvážné povahy, šikovní řemeslníci s mnoha lety praxe v oboru.


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Oprava a přezdění komínových těles U Zěměpisného ústavu 8, Praha 6.


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Oprava komínů

Komíny byly velmi zvětralé, spáry se drolily a samovolně vypadávali. Návrh technologického postupu pro pana zákazníka byl následující : 

1) Vyškrábání nesoudržných částí spár dohození maltou + jádrová omítka na komíny. 
2) Penetrace 
3) Rohy PVC s perlinkou svislé i horizontální 
4) Lepidlo s perlinkou všechny plochy komínů 
5) Penetrace 
6) Štuk vápenocementový všechny plochy kom. 
7) Penetrace 
8) Malba fasádní akrylátovou barvou 
9) Hrubý uklid objektu 
10) Doprava materiálů 


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Oprava komína Lucemburská 9, Praha.

 Komín stál na straně do ulice, komínové zdivo bylo velmi zvětralé, chatrné a hrozilo vysoké riziko pádu jeho částí do ulice. Bourání komínu, přičemž jeho nesoudržných částí bylo téměř 80%, bylo prováděno až po instalaci zábrany proti pádu sutě ze střechy. Tuto zábranu jsme na střeše do vrchniho žlabu namontovaly ještě před začátkem prací. Po zbourání téměř celého komínového tělesa, odstranění a odvozu suti, jsme museli zabezpečit střešní lávku, která byla nyní zcela uvolněa. Zdění komínu bylo prováděno z cihel pálených, plných. Důležité při zdění komínu je vždy dodržet správnou vazbu zdiva. V průběhu zdění byla nově zazděna i komínová lávka. Nově vyzděný komín jsme opatřily novou betonovou komínovou hlavou a přikročily k omítnutí komínu jádrovou omítkou. Po omítnutí a dostatečné technlogické pauze zbývalo již jen komín zpenetrovat a opatřit ho jasnou bílou fasádní barvou. Nátěr komína je vždy prováděn včetně komínové hlavy. Po dokončení výškových prací, horolezci uklidily a opravily střechu. Vyměnily rozbité tašky a provedli odvoz odpadů a sutí. 


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Zhotovení nástřešního žlabu, Praha 7 17000 Malá plynární.

Demontáž střešní krytiny ALUkryt, montáž nové dehtové lepenky, montáž náatřešního žlabu, dílenská příprava, montáž svodu, montáž  kotlíku.


 
 
Nastavení fotogalerie

Odstranění havarijních částí fasády, oprava a výměna svodů praha 7 Schnirchova 20, 22, šimáčkova 5


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Výměna klempířských prvků a atik na střeše Pod Skalská z důvodu jejich odcizení.12.12.2011


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Kompletní rekonstrukce komínů na bytovém domě Ke Krči praha 5, oprava střešní krytiny.


 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Obroušení, odmaštění, nátěr střechy FeZn bytového domu Malá plynární, Praha 7.


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Zabezpečení fasády činžovního domu Arbesovo náměstí 10, Praha 5 

Zajištění byrokratických nezbytností, zasíťování celé fasády z důvodu bezpečnosti chodců, oklepání nesoudžných míst fasády, špric odhalených míst, vybrání svodů, odstranění sítí, odvoz suti.


 
 
Nastavení fotogalerie

Zakrytí světlíku a sousední střechy před rozsáhlou bourací prací na multifunkčním domě U Hájků, Praha 1.

Zhotovení konstrukce na upevnění lešenářských sítí, zakrytí lešenářkými sítěmi, zakrytí střechy OSB deskami. 


 
Nastavení fotogalerie

Oprava fasády Komerční banky Na Příkopech, Praha 1

Obkladačské práce na fasádě vnitrobloku KB Na příkopech 966/33 P-1 Staré Město.

Prolanění fasády 1950m2 ,zakrytí luxferových atrií OSB deskami a jejich ochrana , vysekání starých obkladů, zednické práce doházení rohů fasády, osekání zvětralých částí omítky, naházení nové omítky, oprava velmi zvětralé římsy, zbroušení míst pod nový obklad, penetrace podkladu, lepení nových obkladů, spárování, nátěr zábradlí, držáků nátěr střechy, mytí oken 300 m2, mytí fasády VAP, odstraňování vrstvy vodního kamene chemickou cestou.


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Nová střecha, zateplení fasády a rekonstrukce vnitřků Praha Hloubětín.


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Čištění žlabů


 
vycisteni-okapu-a-oprava-strechy vycisteni-okapu-a-oprava-strechy
Nastavení fotogalerie

Oprava fasády, zateplení objektu, nátěr fasády Vokovice Praha 5


 
 
Nastavení fotogalerie

Fotogalerie

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE