Prořez koruny Lípy Srdčité před a po řezu.

Prořez stromů a rizikové kácení stromů je samostatnou kapitolou v provádění výškových prací. Se stromy se zachází dle jejich umístění, vzrůstu, stáří, druhu, ale též dle jejich okolí. Jedním z nejběžnějších zákroků Arboristů, laicky horolezců v koruně stromů je prosvětlovací řez a redukční řez. Tyto řezi se provádí jak název napovídá buď v husté koruně kde je mnoho vlků, křížících se větví, větví suchých či větví zlomených. V takové koruně horolezci odstraní větve tak aby se koruna stala vzdušnější a pouštěla více světla. Redukční řez se provádí tam kde zákazník má zájem na zmenšení výšky, šířky stromu. Důvodem bývá zpravidla obava z možného polámání stromu a následného poškození domu. Dalším řezem je řez výchovný který se provádí zejména u mladých ovocných stromů, aby se jejich koruna vytvarovala dle přání sadaře. 

Další kapitolou je pak samotné kácení stromů, či rizikové kácení stromů které se využívá zejména v zástavbě, u stromů blízko rostoucích k nemovitosti či u vedení elektrického napětí. Rizikové kácení se provádí z koruny stromu a to tak aby kácení probíhalo pod úplnou kontrolou arboristy. Každá větev je spouštěna a řezána s rozmyslem tak aby nezpůsobila žádnou škodu ve sém okolí.

Možná to není zřejmé ale kmeny či jednotlivé větve mohou vážit několik desítek až stovek kilogramů a proto je rizikové kácení stromů, nutné provádět zcela odborně. Po prořezání či poražení stromu se musí větve a kmen rozdělit na menší kusy a odvézt. Naše společnost spolupracuje s ZOO praha a pořezané větve vybraných druhů sváží na skrmení tamní zvěři. 


 
 

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE