Oprava komínů

Opravy komínů a jeho zvětrávání :

Opravy komínu cena : ZDE         Chcete nový nátěr komínu? Zavolejte 602 242 356   

 

 Potřebujete opravy komínů? Napište : ZDE

 

Každý komín či komínová tělesa, stejně jako kteroukoliv jinou součást stavby je nutné opečovávat. Komín je vystaven povětrnostním vlivům, o mnoho více než ostatní partie budovy. Plocha celého komínu je ze všech stran vystavena neustálému působení povětrnostních vlivů. Komíny jsou vystaveny dešťům, přímému slunci, větru, mrazu. Všechny tyto změny počasí se podepisují na stavu těles a jsou hlavní příčinou nutnosti opravy komínů. Zámrzné cykly, kterými komíny prochází, neusále nahlodávají jeho soudržnost a proto je nutné provádět prohlídku, či přímo opravy komínu. Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, i malý komín váží několik stovek kilogramů až tun a v případě těles víceprůduchových vystavených podél sousedních štítů až několik desítek tun. Například jedna vrstva cihel, z oprav komínů na fotkách níže u 6 průduchového komínu, váží cca 120kg. Takový komín má vrstev 11, s omítkou a betonovou hlavou jsme na 1600kg váhy komínu.

V případě opravy komínů práce provádíme dle následujícího technologického postupu :

Oprava komínů, oprava komínu, oprava kominu,  oprava komínu České Budějovice, omítka na komín, komínové hlavyOpravy komínů cena, oprava komínové hlavy, omítka na komín, opravy komínu Opravy komínů, omítka na komín, opravy komínu

1) Prohlídka stavu komínů a rozsahu opravy komínů :

Jejich spár a soudržnosti zdiva. Zjištění kotvících bodů na střeše pro provádění výškových prací - vypracování doporučeného rozsahu opravy komínů.

2) Rozebrání střechy pro minimalizaci následných oprav střechy :

Rozebrání střešní krytiny v okolí komínu, aby se zabránilo nutnosti oprav střechy, v případě falcované plechové střechy zakrytí okolí komínu bedněním a geotextílií.

3) Montáž zabrán při opravě komína :

Opravy komínů je nutné dělat s bezpečně zajištenou hranou střechy. Bezpečnostní opatření nutné k zajištění bezpečnosti chodců, či zamezení poškození parkujících vozů.

Další výškové práce Praha : ZDE 

4) Opravy komínu vyždaují ochranu hrany střechy :

Další častou fází opravy komínu je montáž sítě kolem poškozeného komínu při opravě. Funkce sítě je též bezpečnostní a snižuje riziko pádu částí opravy komínů ze střechy.

Komínové těleso, oprava komínu, opravy komínů PrahaOprava komínu České Budějovice, opravy komínů, oprava kominu, Bourání komínu, oprava komínů, omítka na komín, opravy komínu

5) Rozebrání a bourání komínu :

 Bourání komínu až po soudržné zdivo, většinou pod střechu kde se nalézá nezvětralé zdivo. Aby byla oprava komínu kvalitní je vždy nutné komín zbourat až na soudržné zdivo. Z takto utvořené nové údržné základové spáry komínu, můžeme započít kvalitní opravy komínů.

6) Znovu vyzdění komínu :

 Opravy komínu vyžadují, při zdění dbát a dodržovat správnou komínovou vazbu. Správná vazba zaručuje kvalitní soudržnost zdiva a úroveň opravy komínů.

7) Omítka na komín :

Omítka na Komín se provádí jádrovou omítkou. Omítka na komín se aplikuje ve více vrstvách a teprve když je fasáda komínu dobře vyzrálá můžeme provést koněčně nátěr komínu.

Oprava fasády komínů se dělá v několika vrstvách a) penetrace  b) cementový špric  c) jádrová omítka vápenocementová. Taková to vícevrstvá omítka na komín je zárukou dobře provedené práce.

Oprava komínu, oprava komínové hlavy, komínové tělesoOprava komínů, oprava komínu, oprava kominu,  omítka na komín, komínové hlavyoprava komínu České Budějovice, oprava komínu cena, opravy kominu,

8)  Opravy komínu v nejvyšší kvalitě :

V případě že zákazník chce provést opravy komínů kvalitně, doporučujeme i na novou dobře vyzrálou opravu fasády komínu, aplikovat armovací stěrku s armovací tkaninou a plastovými rohy (tzv. perlinku s lepidlem) Tato vrstva opravený komín pevně sevře a jeho odolnost se oproti běžné jádrové omítce o mnoho zvýší. Taková varianta opravy komínů je dražší, ale o mnoho kvalitnější než zhotovéná oprava komínu levně.

9) Opravy komínů zahrnují i zhotovení nových hlav komínů :

Oprava komínové hlavy, se provádí vybetonováním přímo na místě. Je možno komínové hlavy zhotovit dvěma způsoby :

a) jednoduchou hlavu bez přesahu. b) komínovou hlavu s přesahem a okapničkou.

10) Štukování fasády komínů :

Aplikace venkovního štuku, štukování a povrchové sjednocení opravy komínů, je z estetckého hlediska nutné než provedeme nátěr komínů. Štuková vrstva také zvyšuje odolnost komínových těles proti povětrnostním podmínkám. Opravy komínů musí zahrnovat štukování všech ploch komínových těles.

11) Nátěr komínu kvalitní fasádní barvou :

Tento bod je neméně důležitý jako body předchozí, i přes to že se může nátěr komínu jevit nepodstatný. Dnešní fasádní barvy mají výbornou hydrofobnost a chrání natřený komín před větrnostními vlivy a vnikem vody do komínu. Nátěr komínu bílou, či světlou barvou, též snižuje rozpínání zdiva v době horka. Šikovní horolezci mohou provést nátěr komínu i u velkých komínů.

oprava komínu cena, komínové hlavy, oprava kominu české budějoviceoprava komínu cena, omítka na komín,  oprava komínu cena, opravy komínů, oprava komínu

12) Opravy komínů :

Opravy komínů vyprodukují mnoho suti a odpadů. Odvoz odpadů a sutí

13) Oprava komínu - přesuny materiálů a hmot po staveništi při opravě a nátěru komínů :

Oprava komínu vyžaduje tyto práce ve velkém množství. Přesuny hmot jsou při opravě a nátěru komínu prováděny dle lokality bud pomocí stavebního výtahu nebo vertikálních přesunů hmot. 

Po provedení opravy komínu následující technologií, nebudete muset mnoho a mnoho let s komíny nic dělat a vydrží vám sloužit bez jakéhokoliv rizika.

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE