Uzavírání otvorů - Technologické rozdělení příček

Výškové práce - využití uzavírání otvorů 

Při provádění výškových prací, jsme s e setkali s potřebou uzavírání otvorů, či stavbě příček za pomoci orolezecké techniky. Většinou se tak stalo chybou špatného načasování řemesel, kdy jeden dodavatel znepřístupnil určité prostory dalším dodavatelům. Jako horolezci jsme již museli například stavět SDK příčky ve světlících. 

Technologické rozdělení příček

Definice : Příčky jsou nenosné stěnové konstrukce, jejichž účelem je rozdělovat vnitřní prostory budovy na jednotlivé užitné místnosti.Také mají bránit vniku hluku do vnějších částí budovy.

Rozdělení příček :

1) Dle technlogické výroby a montáže :

a) Zděné : z cihel, příčkovek, tvárnic, desek.

b) Celistvé (monolitické)

c) Montované :

- z celostěnových panelů

- z dílců

- lehké montované příčky

2) Podle akustických vlastností :

a) Jednoduché

b) Dvojité : s mezerou, ve které je izolace pohlcující zvuk.

c) Kombinované : z tuhé základní stěny a z akustické předstěny.

Zdění příček, mokrý postup :

a) Podle stavebních výkresů, narýsujeme na zdivo, stropy a podlahu přesné budoucí umístění příčky.Při rýsování se zjistí kde zhotovíme kapsy do obvodového zdiva, které plní úlohu kotevní.

b) Kapsy děláme minimálně 1/4 cihly hluboké.Popřípadě třeba v paneláku, místo kapsy navrtáme otvor a do něj 5 - 10cm zasádrujem, zalepíme či i jen necháme volně ložený roxor s přesahem 10cm.Kapsy děláme alespoň 4 na výšku příčky.Logicky platí čím vyšší příčka tím víc kapes a čím menší tvarovky, cihly tím větší počet kapes.Takto ukotvené příčka přenáší tíhu své váhy i do obvodových zdí, je samonosná nebo částečně samonosná.

c) Zhotovení hydro a protihlukové izolace.i jedno se dělat nemusí ale je to není to rozumné.Protihluková izolace spočívá ve vysypání 20mm vrstvy jemného suchého písku na podlahu v místě stavění a na ni se položí pruh hobry, polystyrenu, popřípadě něčeho obdobného.Na tuto vrstvu, která slouží jako zvuková izolace se položí pruh asfaltové lepenky, jako hydroizolace a na tu se začne zdít.

d) Zdí se do koníčka, natažené šňury od jedné obvodové stěny k druhé natažené na nakresleném umístění příčky.Dle druhu materiálu dodržujem technologický postup prací a podle něj nanášíme maltu.

e) Vodováhou přeměříme vždy vodorovinu "šáru" vrstvy cihel, jak horizontálně tak vertikálně, vertikálně nám může posloužit olovnice.

f) 2m - 4m Rovnou latí či prknem kontrolujeme plochu vyzdívky, tak aby nám nevznikaly "boule či lavory".Pokud na nějaký narazíme, vyklepeme ho pomocí latě či gumové paličky, popřípadě obojím. Kontrolujeme často, aby jsme případný problém odstranily dokud je malta čerstvá a poddajná.

g) Osadíme dvěřní zárubně dle stav. výkresu osadíme zárubně.Více viz Osazování dvěří, oken a jiných výrobků :

h)Ukončení příčky pod stropem, provádíme pružným uložením cca 1 - 5cm pod stropem.Buď pomocí vložení hbry a následného vyklínování, nebo dnes nejlepší způsob, zapěnění pomocí PU pěny.

i)TECHNOLOGICKÁ PAUZA : TU PROVÁDÍME P VYZDĚNÍ 1/3 - 1/2 PŘÍČKY DLE JEJÍ VÝŠKY A TO DO DOBY NEŽ MALTA VYTVRDNE, TOTO PRAVIDLO JE NUTNÉ!!!Bez jeho dodržení hrozí reálné riziko zkroucení celé příčky, toto je nutné provést zejména při mokrém zdění.

Mezní úchylky zdiva příček : Přípustný odklon u profesionálně zděných příček je nejvýše 10mm na 2m.

Uzavírání otvorů

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE