Zateplení objektu

Zateplení objektu výrobky ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems). 

Proč zateplovat :

Ekonomické důvody: - úspory

Rekonstrukce:

 • možnost úspor 30 - 60% nákladů na vytápění
 • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády

Novostavby:

 • instalace topného zdorje a topné soustavy s nižším výkonem - za nižší cenu
 • zateplením můžeme zmenšit tloušťku kontrukce a získat prostor navíc
 • zateplení je návratná investice

Technické důvody: - vysoká ochrana stavby

 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
 • zvýšení tepelné pohody
 • snížení rizika kondenzace
 • omezení vzniku plísní
 • eliminacetepelných mostů
 • vyšší akumulace obvodové kontrukce
 • možnost instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel
 • zateplená kontrukce lépe odolává vlivům povětrnosti
 • zateplení má kladný vliv na celou stavbu

CO JE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM?

Základem každého zateplovacího systému jsou tepelně izolační desky (EPS nebo MW). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou - proti vzniku prasklin.

Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.

ETICS - TERMINOLOGIE A LEGISLATIVA

 • ETICS: vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) ETICS je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.
 • ETAG: jednotná evropská směrnice určující řídící pokyny pro technické schválení konkrétní skupiny výrobků . Pro ČR se stal ETAG aktuální po vstupu do EU a notifikované zkušební laboratoře se těmito pokyny řídí a podle nich postupují. Pro ETICS jde o směrnici ETAG 004 – v ČR dnes jediný správný a platný způsob, kterým si výrobce zabezpečí, pokud ho úspěšně absolvuje, uvedení svého ETICS na trh.
 • Národní certifikát ETICS: doplněný o stavebně technické osvědčení – obdrží výrobce ETICS po splnění jednotné evropské směrnice ETAG 004, která byla notifikovanými zkušebními laboratořemi převzata jako základní zkušební postup. Tento certifikát opravňuje výrobce prodávat svůj výrobek pouze ČR.
 • ETA: evropské technické schválení – obdrží výrobce ETICS po splnění předpisu ETAG 004. Toto schválení opravňuje výrobce uvádět svůj výrobek na trh do členských států EU.
 • CZB: Cech pro zateplování budov – sdružuje všechny významné výrobce a zpracovatele ETICS, stejně tak výrobce jednotlivých komponentů ETICS, jako jsou tepelné izolanty či kotvy. Tato organizace vytvořila vlastní kritéria pro posouzení ETICS při respektování současného stavu vědění v ČR a stavu národních i evropských norem platných v této oblasti. Tato kritéria jsou určena pro členy Cechu pro zateplování budov ČR při posuzování kvalitativní úrovně ETICS.

  KVALITATIVNÍ TŘÍDA A, ETAG

  • Kvalitativní třída A:

  do kvalitativní třídy A spadají ETICS, které splňují nařízení Vlády 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě, mohou používat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek, vyhovují dále uvedeným požadavkům pro třídu A a je pro ně

  vydáno osvědčení CZB o splnění požadavků pro tuto třídu.

  • Prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě:

  Tyto doklady jsou podmínkou uvedení výrobku na trh. Vydávají je výrobci, nebo distributoři výrobku na základě certifikace výrobku. Prohlášení o shodě na základě Stavebně technického osvědčení při národní certifikaci a ES prohlášení o shodě na základě Evropského technického schválení.

  Upozornění:

  Jakýkoliv ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu složenou z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak aby v maximální možné míře pozitivně

  ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost.

  Nedodržení skladby, či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt není certifikovaným systémem a výrobce za něj nenese žádné záruky.

  Horolezci praha         Tel : 602 242 356          Kontaktní formulář : ZDE

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE