↓ ↓ ↓ Výběr fotografií z realizovaných zakázek ↓ ↓ ↓

 Chete opravit střechu, či fasádu? Volejte : 602 242 356                      Máte řasy na fasádě? Napište nám : ZDE 

 

Výškové práce ceník : ZDE 

Fotogalerie

Oprava střechy, nátěr fasády a oprava fasády Praha Navrátilova ulice :

 Oprava fasády :

 Oprava fasády dvorní strany bytového domu z 19. století, kompletní bourací práce byly prováděny pouze jako výškové práce za pomoci horolezecké techniky. Fasáda o ploše 550m2 byla osekána ze 70%. Po osekání omítek proběhlo mytí fasády wapkou v celkové ploše od prachu, zbytků suti a zároveň proběhlo čištění fasády staré odchlipující se barvy. Špricování cihlového zdiva před samotným házením jádrové omítky je nutností pro dobré spojení zdiva s jádrovou omítkou. Před dalším postupem byl zhotoven nový rozvod venkovního osvětlení. Házení a kompletní oprava fasády s mocností 2 - 3cm byla těžkou zkouškou pro horlezce, ale zejména pro naše přidavače, kteří museli neustále dodávat zedníkům (horolezci) dostatek omítky. Po proschnutí jádrové omítky následovalo sjednocení povrchu štukováním venkovním štukem.

 

Oprava fasády, nátěr fasádyNátěr fasády, oprava fasádyOprava poškozené fasády, oprava fasadyOpravy fasády, opravy fasád

Nátěr fasády :

>Před samotným nátěrem fasády proběhla celková penetrace celé opravená fasády. V průběhu bourání došlo i k odstranění všech FeZn (pozink) parapetů a výrobě nových. Ty byly po naházení omítky namontovány a při štukování začištěny. Následující barevný nátěr fasády byl již jen třešničkou na dortu a radostí pro všechny zůčastněné horolezce.

Opravy fasády, opravy fasadyNátěr fasády, oprava fasádyOpravy fasad, opravy fasád

Oprava střechy :

Oprava střechy z bobrovky a nátěr plechových částí střechy, proběhl jako poslední bod oprav. Neustálý provoz na střeše neumožnoval provádět nátěr střechy dokod se nedokončí ostatní práce.

Opravy fasád, nátěr fasádyOprava fasády, opravy fasádOprava fasády, oprava fasádNátěr fasády Praha, opravy fasád Praha

 

P.S. : K opravě fasády byla zvolena technologie výškové práce jelikož nebylo možné dostat lešení do dvora.

BD - Nátěr střechy a čištění okapů Praha 6.

Oprava střechy Praha Na dlouhém lánu :

Lokální oprava střechy laťování, pokrytí havarijních částí střechy a částečná oprava střechy, demontáž zvětralého hřebenu a výměna hřebenových tašek. Mechanické obroušení, následné odmaštění, mytí střechy a nátěr plechové střechy. Odstranění rostlin v úžlabých střechy, čištění okapů. Nátěr okapů a jejich obroušení.  Přesklení rozbitých střešních oken. Zednické práce a opravy u střešních lávek. Nalezení partií kudy do objektu pronikají holubi. Zasíťování těchto míst a zabránění opětovnému hnízdění holubůZasíťování světlíku sítí proti holubům. Úklid půdy od holubýho trusu a mršin mrtvých kusů, desinfekce. Čištění okapů a oprava okapu.

Vyskove prace praha, oprava okapu, nátěr okapů, oprava střechyVyskove praca ceske budejovice, nátěr okapů, čištění okapů, nátěr střechyCisteni okapu, čištění okapů, vyskove prace praha, nátěr plechové střechy,nátěr okapů, nátěr střechyVyskove prace praha, oprava okapu, čištění okapů, nátěr střechyVyskove prace, nátěr okapu, čištění okapů, čištění okapů ceníkČištění okapů Praha, oprava okapu, opravy okapů, cisteni okapu, nátěr střechy, vyskove prace

Prořez, prosvětlení koruny Lípy, před a po řezu. Výškové práce České Budějovice 370 04.

Lípa vysoká 20m plus. Nacházela se ve vnitrobloku Čechovy ulice na  Praha 7. Prořez Lípy pomocí výškové práce byl složitý zejména při nástupu, kdy první větve začínali až v 6m. Se zákaznicí jsme se domluvily že je potřeba provést prosvětlující řez, jelikož Lípa nepouští slunce do bytů. Strom nebyl poměrně dlouho prořezán a tak byl plný i scuhcých větví vlků a křížících se větví. Zkrácení výšky stromu nebylo požadováno a nedošlo tedy k redukčnímu řezu. Po prořezání bylo přáním zákaznice ještě odvézt drobné větve a širší rozřezat na menší kusy do krbu. Na fotkách můžete vidět stav stromu před prořezáním a po něm.


 
 

Sanace domovního štítu, oprava střechy a oprava komína betonování nové hlavy, Letohradská 3 a 5, výškové práce Praha 7.

Zvětralá štítová část fasády domu ohrožovala chodce a automobily v ulici. Zákazník se obával možného zranění a rozhodl se přistoupit k opravě Břízolitové fasády a zvětralého komínu. Oprava komínu který byl v havarijním stavu probíhala prvotním zhotovením zábrany na okraji střechy proti pádu suti do ulice. Následně jsme zasíŤovali celý komín a v bezpečí lešenářských sítí komín bourali. Došlo k ubourání 10 vrstev cihel, komínové hlavy a snosení sutě na ulici. Následně jsme komín vyzdily z nových cihel pálených. Oprava komínu spočívala i v nové omítce, štukování a nátěru fasády. Komínová hlava se vyráběla s přesahem na místě. Štítová fasáda byla nejdříve prozkoumána a zvětralé části fasády byly vybourány. Při bouracích pracech byla zjištěna i zvětralá fasáda na římse domu. Oprava římsy, byla technologicky náročná, muselo se laťovat jelikož spočívaa z několika menších říms. Na obnažené zdivo byl horolezci aplikován špric, následně proběhlo omítání břízolitovou omítkou. Zákazník si přál úpravu škrábaný břízolit. Oprava fasády i komu byla završena celoplošným nátěrem fasádní barvou. Jsou výškové práce a výškové práce. Naši horolezci jsou kromě odvážné povahy, šikovní řemeslníci s mnoha lety praxe v oboru.


 
 
 

Přezděni a oprava komínů Praha 6, U Zěměpisného ústavu 8.


 
 
 
 
 

Oprava střechy a oprava komínů České Budějovice, výškové práce.

Komíny byly velmi zvětralé, spáry se drolily a samovolně vypadávali. Návrh technologického postupu pro pana zákazníka byl následující : 

1) Vyškrábání nesoudržných částí spár dohození maltou + jádrová omítka na komíny. 
2) Penetrace 
3) Rohy PVC s perlinkou svislé i horizontální 
4) Lepidlo s perlinkou všechny plochy komínů 
5) Penetrace 
6) Štuk vápenocementový všechny plochy kom. 
7) Penetrace 
8) Malba fasádní akrylátovou barvou 
9) Hrubý uklid objektu 
10) Doprava materiálů 


 
 
 
 

Oprava komína Praha, Lucemburská 9, výškové práce.

 Komín stál na straně do ulice, komínové zdivo bylo velmi zvětralé, chatrné a hrozilo vysoké riziko pádu jeho částí do ulice. Bourání komínu, přičemž jeho nesoudržných částí bylo téměř 80%, bylo prováděno až po instalaci zábrany proti pádu sutě ze střechy. Tuto zábranu jsme na střeše do vrchniho žlabu namontovaly ještě před začátkem prací. Po zbourání téměř celého komínového tělesa, odstranění a odvozu suti, jsme museli zabezpečit střešní lávku, která byla nyní zcela uvolněa. Zdění komínu bylo prováděno z cihel pálených, plných. Důležité při zdění komínu je vždy dodržet správnou vazbu zdiva. V průběhu zdění byla nově zazděna i komínová lávka. Nově vyzděný komín jsme opatřily novou betonovou komínovou hlavou a přikročily k omítnutí komínu jádrovou omítkou. Po omítnutí a dostatečné technlogické pauze zbývalo již jen komín zpenetrovat a opatřit ho jasnou bílou fasádní barvou. Nátěr komína je vždy prováděn včetně komínové hlavy. Po dokončení výškových prací, horolezci uklidily a opravily střechu. Vyměnily rozbité tašky a provedli odvoz odpadů a sutí. 


 
 
 
 
 

Zhotovení nástřešního žlabu, výměna okapu Praha 7 Malá plynární.

Demontáž střešní krytiny ALUkryt, montáž nové dehtové lepenky, montáž náatřešního žlabu, dílenská příprava, montáž svodu, montáž  kotlíku.


 
 

Oprava a výměna svodů, výškové práce, odstranění omítek a oprava fasády České Budějovice


 
 
 
 

Výměna klempířských prvků a atik na střeše z důvodu jejich odcizení. Výškové práce České Budějovice


 
 
 
 

Generální oprava komínů Praha oprava střechy, zastřešení světlíku Ke Krči 25


 
 
 
 
 
 
 

Obroušení, odmaštění, nátěr střechy Praha, Malá plynární , výškové práce Praha 7


 
 
 

Zabezpečení fasády činžovního domu, zastřešení světlíku a oprava střechy České Budějovice

Zajištění byrokratických nezbytností, zasíťování celé fasády z důvodu bezpečnosti chodců, oklepání nesoudžných míst fasády, špric odhalených míst, vybrání svodů, odstranění sítí, odvoz suti.


 
 

U Hájků, Praha zakrytí a zastřešení světlíku a sousední střechy před rozsáhlou bourací prací na multifunkčním domě .

Zhotovení konstrukce na upevnění lešenářských sítí, zakrytí lešenářkými sítěmi, zakrytí střechy OSB deskami. 


 

Komerční banka Na Příkopech. Oprava fasády a výškové práce Praha 1

Obkladačské práce na fasádě vnitrobloku KB Na příkopech 966/33 P-1 Staré Město.

Prolanění fasády 1950m2 ,zakrytí luxferových atrií OSB deskami a jejich ochrana , vysekání starých obkladů, zednické práce doházení rohů fasády, osekání zvětralých částí omítky, naházení nové omítky, oprava velmi zvětralé římsy, zbroušení míst pod nový obklad, penetrace podkladu, lepení nových obkladů, spárování, nátěr zábradlí, držáků nátěr střechy, mytí oken 300 m2, mytí fasády VAP, odstraňování vrstvy vodního kamene chemickou cestou.


 
 
 

Nová střecha, rekonstrukce bytů, zateplení fasády a nátěr fasády Praha Hloubětín.


 
 
 
 
 
 

Čištění okapů, práce ve výškách České Budějovice

Čištění okapů ceník, čištění okapů PrahaČištění okapů, práce ve výškách PrahaČištění okapů Praha, prace ve vyskach

Čištění okapů na BD v Českých Budějovicích

Okapy a části střechy zejéna za komíny bylo nutné vyčistit. Čištění okapů cca 45bm rohového domu.

Oprava fasády, zateplení objektu, nátěr fasády Praha 6 Vokovice.


 
 

Oprava střechy, oprava fasády, nátěr fasády Praha, Nové Město

Oprava střechy a oprava fasády Praha Navrátilova ulice :

 Oprava fasády dvorní strany bytového domu z 19. století, kompletní bourací práce byly prováděny pouze jako výškové práce za pomoci horolezecké techniky. Fasáda o ploše 550m2 byla osekána ze 70%. Po osekání omítek proběhlo mytí fasády v celkové ploše od prachu a zbytků suti. Špricování cihlového zdiva před samotným házením jádrové omítky je nutností pro dobré spojení zdiva s jádrovou omítkou. Před dalším postupem byl zhotoven nový rozvod venkovního osvětlení. Házení a kompletní oprava fasády s mocností 2 - 3cm byla těžkou zkouškou zejména pro naše přidavače, kteří museli neustále dodávat zedníkům (horolezci) dodávat dostatek omítky. Po proschnutí jádrové omítky následovalo sjednocení povrchu štukováním venkovním štukem. Před samotným nátěrem fasády proběhla celková penetrace celé opravená fasády. V průběhu bourání došlo i k odstranění všech FeZn (pozink) parapetů a výrobě nových. Ty byly po naházení omítky namontovány a při štukování začištěny. Následující barevný nátěr fasády byl již jen třešničkou na dortu a radostí pro všechny zůčastněné horolezce.

P.S. : K opravě fasády byla zvolena technologie výškové práce jelikož nebylo možné dostat lešení do dvora.

09-navr-oprava-fasady-nater-fasady-myti-fasady11-navr-oprava-fasday-praha-vyskove-prace-myti-fasady10-navr-oprava-fasady-nater-fasady-cisteni-fasady-wapkou-12-navr-oprava-fasady-nater-fasady-vyskove-prace-myti-fasady13-navr-oprava-fasady-vyskove-prace-cisteni-fasady-nater-fasady-myti-fasady14-navr-vyskove-prace-prava-fasady-nater-fasady15-navr-vyskove-prace-nater-fasady-myti-fasady16-navr-vyskove-prace-praha-nater-fasady-ceske-budejovice-oprava-fasady17-navr-vyskove-prace-nater-fasady-myti-fasady-cisteni-fasady18-navr-vyskove-prace-nater-fasad-opravy-fasad19-navr-opravy-fasady-oprava-fasady-myti-fasady-vyskove-prace20-navr-nater-fasady-natery-fasad-vyskove-prace-oprava-fasady21-navr-nater-fasady-cisteni-fasady-nater-fasad-vyskove-prace-ceske-budejoviceNavr-oprava-fasady-cisteni-fasady-myti-fasady-vyskove-praceNavr-oprava-fasady-natery-fasad-vyskove-prace 

Zastřešení světlíků, čištění okapů, práce ve výškách.

Oprava střechy, práce ve výškách České BudějovicePráce ve výškách Praha, oprava střechyZastřešení světlíku, čištění okapů

Zastřešený světlík v domě na Újezdě a čištění okapů.

Otevřenými světlíky zatékalo do bytů. Bylo nutné je zastřešit. Při zastřešování světlíků se provedlo i čištění okapů, které byly velmi zaneseny. Vše ylo prováděno jako práce ve výškách za pomoci horolezecké techniky.

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE