Oprava a nátěr fasády

 Oprava fasády, oprava prasklin na fasádě

 

Kontaktní formulář : napište nám ZDE

 

Máteli starou neopravenou fasádu, na fasádě se vytvořily praskliny, nebo váš dům prošel zateplením a nyní se na fasádě uchytily řasy, nebo plísně kontaktujte nás. Navrhneme vhodné řešení a materiály, aby vaše fasáda zase správně plnila svou funkci.

 

 Oprava prasklin na fasádě : Volejte : 602 242 356  

Drobné praskliny vzniklé stářím a pnutím materiálů pří teplotních cyklech, lze snadno opravit pomocí fasádních barev s mikrovlákny. Větší praskliny je pak nutné staticky zkontrolovat a v případě že se nerozšiřují a jsou stálé tak je nutné je před nátěrem fasády zatáhnout tmelem.

 

Fasáda domu slouží jako hlavní zábrana vnitřních prostorů, před pronikáním povětrnostních vlivů z vně budovy. Také při pohledu na plášť budovy oceníme její estetickou hodnotu. Fasáda stejně jako všechny části budovy podléhá stárnutí, zvětrávání a znehodnocování. Špatná fasáda a neudržovaná fasáda domu, může způsobovat mnoho problémů a zvyšovat finanční náklady na provoz domu. Aby se předešlo negativním důsledkům způsobených špatným stavem fasády je nutné o ni pečovat. Pravidelně provádět opravu fasády a nátěr fasády.

     

Oprava fasády, opravy fasádOprava prasklin na fasáděOpravy fasád, oprava fasády

Oprava fasády je nutná pokud vykazuje následující závady : 

- Plíseň na fasádě, či plísně na fasádě :

 (plísně na fasádě mohou způsobit respirační onemocnění, důvodem je díky komínovému efektu nasávání spór do domácností. Plíseň na fásádě může patřit k jednomu čí více kmenům. Plísně negativně ovlivňují zdravotní stav obyvatel domu. Plísně jsou v letních obdobích nasávány otevřeným oknem do místností a po vdechnutí mohou způsobovat zejména u astmatiků zdravotní potíže. Z toho důvodu je důležité čištění řas a plísní z fasády. )

- Řasy na fasádě
           (řasy na fasádě osidlují drobné prasklinky a ty rozšiřují. Větší prasklinky na fasádě způsobují vnik vody do omítkoviny a její degradaci. Čištění řas je ze zdravotního hlediska                   důležitou součástí opravy fasád)

- Vymytá fasádní barva

(Pokud začíná být fasádní barva vymytá, je nejvyšší čas realizovat nátěr fasády. Fasádní barva chrání fasádu před vnikáním vody a tím zabraňuje vznikání prasklin)

- Praskliny na fasádě

(prasklinami ve fasádě dochází k vnikání vody do konstrukcí. Díky tomu následně dochází s každým zámrzným cyklem k rozšiřování prasklin a většímu vnikání vody do fasády, pro odstranění je nutná oprava prasklin na fasádě)

- Opadaná omítka 

(opadaná omítka je důsledkem nedbalé péče o fasádu. Takto poškozená fasáda bývá dlouhodobě vystavena vnikání vodya zdivo zvětrává. V takové případě je nutné odstranit všechny nesoudržné části omítek, špric z vápenocementové malty, nová omítka)

 


Postup opravy fasády z vápenocementové omítky :

Přípravné práce 

- Jako přípravné práce při opravě fasády, či jejím nátěru myslíme zakrývání a zalepování parapetů, chodníků atp.

 

Manuální sondáž stavu fasády 

- Celou plochu fasády mechanicky proklepeme a zjistíme v jakém se nachází celkovéme stavu. Tuto část opravy fasády doporučujeme pokud to prostředí dovoluje, vždy provádět s horolezci vybavenými horolezeckou technikou pro výškové práce. Průzkumem zjistíme co jsou zač praskliny na fasádě, zda se jedná o vlasové praskliny které překryje kvalitní fasádní barva s mikrovlákny, nebo zda se jedná o praskliny vzniklé z jiného důvodu.

 

Mytí fasády wapkou

- Po oklepání nesoudržných částí fasád, provedeme mytí fasády wapkou. Mytí fasád je důležité k tomu aby jsme odstranily drobné nesoudržné části fasády a umyjeme i prach z fasády.

 

Odstranění řas a plísní z fasády

- Před samotnou opravou fasády, provedeme odstranění řas a plísní z fasády. Toto provádíme za pomoci bezchlórové metody, k tomu určenými přípravky. 

 

Oprava prasklin na fasádě

- Oprava prasklin na fasádě se provádí pomocí tmelů a nátěru fasády kvalitní fasádní barvou s mikrovláknem. Tmely praskliny na fasádě uzavřou a nátěr fasády barvou s mikrovlákny je překryje a ochrání proti rozšiřování.

 

Omítnutí odhalených míst fasády 

- Odhalená místa fasády se napenetrují a špricují řídkou jádrovou omítkou. Následně po vyzrání špricu se omítají odhalená místa zvoleným materiálem v potřebné tloušťce. V případě jádrové omítky se omítají jednotlivé vrstvy po maximálně 2 cm. Takto omítlá a opravená fasáda se nechá dostatečně vyzrát. Zrání omítek je nutné z toho důvodu, jelikož omítka při zrání tvoří praskliny na fasádě. Zacelení a oprava prasklin na fasádě, které vznikly zráním omítek,uzavře štukování fasády.

 

Štukování fasády

- Omítlou fasádu následně opatříme štukovou vrstvou, tím docílíme jak další ochrané vrstvy, tak i sjednocení vzhledu starých ploch fasády a nových opravených ploch fasády.

 

Nátěr fasády

- Nátěr fasády provádíme pomocí kvalitní fasádní barvy. Nátěr fasády je první a základní obranou fasády před povětrnostnímy vlivy. Nátěr fasády je také důlužitý z estetického hlediska a proto nátěr můžeme provádět i vícebarevně. Oprava prasklin na fasádě je provedena pomocí fasádní barvy s mikrovlákny, taková barva praskliny zacelý a zabrání vnikání vody do fasády.
 

Nátěr fasády Praha

Oprava prasklin na fasádě České Budějovice 

Volejte : 602 242 356  

 

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE