Realizované zakázky

Výběr z realizovaných zakázek nejen na území Prahy.

Fotogalerii si můžete prohlédnout fotky našich realizovaných zakázek.

 

Stručný výřez realizovaných výškových i klasických stavebních prací :

2005

* Krakovská 16 Kralupy nad Vltavou panelový dům (výškové práce).

Oprava fasády : Sondáž objektu 500m2 , odstranění vadných míst fasády,

oprava rohů a odpadlých částí domu, aplikace strukturální omítky , jednobarevný nátěr fasády.

* Panelové domy Brodského 11 – 17 P-11 Chodov 

Oprava fasády a zateplení paty těchto domů 400m2 : Zjištění stavu objektu, odstranění

vadných částí ,zednické opravy, aplikace zateplovacího systému, aplikace flexi lepidla ,

vložení perlinky, vyštukování , barevný nátěr, položení chodníčku z betonové dlažby ,

oprava spár na výtahových strojovnách.

2006

* Oprava a zpevnění hradeb hradu Karlštejn.

Zjištění stavu zdí 1000m2, zabezpečení přístupové cesty ,odstranění zvětralých částí hradeb,

oprava poškozených míst, pózování turistům, ošetření zeleně pod hradbami.

* Kompletní oprava fasády Šmeralova 4 P-7 Holešovice 

Umytí objektu VAP 210m2 ,drobné opravy ,penetrační nátěr , vyštukování fasády ,

druhý penetrační nátěr , dvojbarevný nátěr fasády.

2007

* Oprava keramického obkladu vnitrobloku KB Na příkopech 966/33 P-1 Staré Město.

Sondáž objektu 1950m2 ,zabezpečení sklobetonových atrií proti poškození , odstranění starých

obkladů ,dodělání uražených rohů,oprava zvětralé omítky fasády, oprava značně poškozené římsy, podbroušení podkladu, penetrační nátěr ,lepení nových obkladů a jejich spárování,nátěr kovových zábradlí a držáků klimatizace, mytí oken 300 m2 , mytí fasády VAP technologií,odstraňování letitého nánosu vodního kamene pomocí chemie.

* Malé náměstí 459/11 P-1 Staré město.

Oprava věžičky a světlíku ve dvoře, zjištění stavu objektu,vyspravení omítek , vyštukování fasády , nátěr fasády.

2008

* Mytí oken a rámů kancelářské budovy čokoládoven ORION Mezi vodami 29, Modřany.

Manuální mytí oken 2000m2 škrábání hrubých nečistot.

* Sanace domovního štítu a přezdění komína betonování nové hlavy, Letohradská 3 a 5, Praha 7.

Oprava Břízolitové omítky fasády na štítu domu Letohradská 5 oprava komínu v havarijním stavu Letohradská 3.Prozkoumání stavu omítky , oklepání zvětralých míst , špricování odhalených míst , aplikace břízolitu a jeho škrábání.Sondáž 4 průduchového komínového tělesa , zbourání ¼ komína ,dozdění komína , oklepání omítky , prošpricování , omítnutí komína , vybetonování komínové hlavy , seštukování komínového tělesa, nátěr fasády celého štítu.

* Oprava břízolitové omítky, Nátěr fasády polyfunkčního domu U Hájků, Praha 1.

Oprava omítky a nátěr fasády akrylátovou barvou do dvora 400 m2.Prozkoumání stavu omítky , oklepání omítky , umytí celá fasády , špricování odhalených míst , házení nové břízolitové omítky, penetrační nátěr , bílí nátěr .

* Zabezpečení fasády činžovního domu Arbesovo náměstí 10, Praha 5.

Zajištění byrokratických nezbytností, zasíťování celé fasády z důvodu bezpečnosti chodců, oklepání nesoudžných míst fasády, špric odhalených míst, vybrání svodů, odstranění sítí, odvoz suti.

2009

* Zakrytí světlíku a sousední střechy před rozsáhlou bourací prací na multifunkčním domě U Hájků, Praha 1.

Zhotovení konstrukce na upevnění lešenářských sítí, zakrytí lešenářkými sítěmi, zakrytí střechy OSB deskami.

* Vyleštění zámečnických prvků a penetrace kameného obložení fasády polyfunkčního domu U Hájků, Praha 1.

Umytí fasády horkou tlakovou vodou 80celsia.Nátěr fasády ochraným filmem kameného obložení.Vyleštění chromovaných součástí fasády.

* Umytí skleněné šachty a výtahové kabiny, Lázně Praha 5 Smíchov.

Vymetení všech hrubých nečistot z konstrukce šachty, zhotovneí jistících bodů, vyluxování pojezdů, dveřních skulin, umytí a naleštění skleněné výtahové šachty a výtahového tělesa.

2010

* Odstrňování sněhu a ledu z cca 30 střech po celé praze

* Oprava střechy bytového domu Na Dlouhém lánu 65, praha 6.

Částečné přeložení vybraných částí krytiny, přeložení hřebenových tašek.Obroušení, odmaštění, umytí, nátěr klempířských prvků.Odstranění vegetace v zákoutích střechy.Přesklení výlezových otvorů.Drobné zednické opravy u střešních lávek.Sondáž míst kterými do objektu vnikají holubi.Zamezení jejich vstupu.Zasíťování světlíku sítí proti holubům.Úklid půdy, odstranění trusu a uhynulích kusů ptactva, desinfekce.

* Kompletní rekonstrukce komínů na bytovém domě Ke Krči praha 5.

Zbourání všech těles po střechu z důvodu naprosté degradace zdiva a malty, nové vyzdění těles, omítnutí těles jádrovou omítkou, vyštukování, malba fasádní barvou.Odvoz odpadu a suti.

* Kontrola svárů na kotvících lanech velké VIDEO KOSTKY Tesla Aréna HC SPARTA PRAHA, Praha 7.

* Oprava spadlé opukové římsy, na historické fasádě, nátěr střechy, okapů a klempířských prvků.Světová 12

* Výměna klempířských prvků a atik na střeše Pod Skalská z důvodu jejich odcizení.

* Odklízení sněhu a ledu ze střech na několika desítkách domů Prosinec 2010.

2011

*Odstranění havarijních částí fasády a výměna žlabů praha 7 Schnirchova 20, 22, šimáčkova 5

* Zhotovení nástřešního žlabu, Praha 7 17000 Malá plynární.

* Oprava a přezdění komínového tělesa Lucemburská 9, Praha.

Zbourání nesoudržných částí, vyzdění, omítnutí, vyštukování, nátěr.Odvoz odpadu a suti.

* Oprava a přezdění komínových těles U Zěměpisného ústavu 8, Praha 6.

* Zhotovení rastru na megaboard a jeho instalace Jažlovice.

   Rastr 60 x 9 metru, navrtáni děr a ukotvení 150ks závitových tyčí, montáž ok, montáž ocelového lana, instalace megaboardu na gumolano.

2012

* Zateplení fasády hotelu Donatelo, Praha 2 

Zateplení do 300m2 fasády. Polystyren 10cm, srovnání podkladu, montáž zateplovacího systému, natažení fasády

* Oprava fasády Slovenská 11, Praha 2

Kompletní rekonstrukce fasády BD. Oklepání nesoudržných míst, zhotovení jádrových omítek, zhotovení šambrán, nátěr fasády, oprava klemp. prvků, montáž demontáž lešení.

* Zateplení objektu Vokovice

2013

* Rekonstrukce RD Hloubětín, Svépravická 8 Praha 9

Kompletní rekonstrukce RD. Nové odpady až na ulici, nové rozvody elektrické eergie, nové rozvody vody, vytrhání starých podlah a příček, nové rozdělení domu dle projektu, nová střecha, nová zateplená fasáda s Novou zelenou úsporám, vnitřní zednické práce, nové dubové podlahy

* Nátěr a oprava štítů na Náprstkově Muzeu, Praha 1

* Zazdění děr po digestoři na 12 podlažím panelovém domě Prosek.

* Oprava poškozené fasády na novostavbě Kbely

2014

* Naházení nových jádrových omítek za pomoci horolezecké techniky. Žižkov.

* Výměna 4 svodů na bytovém domě Žižkov

* Montáž reklam a banerů v hokejové areně Sparty.

* Obroušení, odmaštění, nátěr pozinkové střechy bytového domu Malá plynární, Praha 7.

Obroušení starých nesoudružných nátěrů, obroušení lemů, odmaštění, nátěr střechy barvou FEST-B, obroušení žlabů a jejich nátěr.

* Freyova 33 P-9 Vysočany. 

Vystěrkování a nátěr boků schodišť 4 x 11 pater.Vystěrkování sádrovou stěrkou , zbroušení , bílý nátěr.

* Montáž vyústění klimatizací na panelovém domě Ďáblice.

 

2015

* Mytí objektu STC praha holešovice, Praha 7

*  Klempířské práce STC Praha 1

* Oprava a nátěr Klempířských prvků, taneční konzervatoř, Praha1

Obrošení, odmaštění, nátěr, místní oprava parapetů celé budovy

* Oprava fasád a dilatačních spár BD Olgy Havlové, Praha 10 celkem 11BD

* Montáž stoupaček do světlíku a napojení na sociální zařízení praha 7, 170 00

* Navrátilova  P-2 Nové Město a přilehlé zdi.

Oprava omítky fasády, nátěr fasády a výměna parapetů do dvora 450 m2.Prozkoumání stavu omítky , oklepání omítky , umytí fasády , špricování odhalených míst , rozvod venkovního osvětlení , házení nové omítky , štukování , penetrační nátěr , demontáž parapetů , montáž nových parapetů , barevný nátěr fasády.

2016

* Oprava komínů - výškové práce

Odstranění nesoudržných částí komínů, zahození spár jádrovou omítkou, omítnutí, perlinka lepidlo, rohy PVC, štuk, fasádní malba

* Prořez Lípy 20m prosvětlovací řez

A mnoho dalších zakázek.

Výškové práce Praha          Tel : 602 242 356          Kontaktní formulář : ZDE

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE