Právě realizujeme

 Hodí se vám výškové práce? Volejte : 602 242 356           Potřebujete nový nátěr fasády? Info : ZDE 

 

 Ceník výškové práce : ZDE 

Oprava komínů 

Rekonstrukce několika komínů které byly zvětralé a hrozily pádem. Dalších několik kusů komínů stačilo zednicky opravit. Komíny se nejdříve opratně ubouraly až  pod střechu, následně došlo k opětovnému vyzdění komínů a jejich omítnutí. Omítnky byly provedeny vápenocementovou maltou.Po vyzrání malty pak došlo na štukování komínů. Poslední důležitou součástí opravy komínů je nátěr komínu fasádní barvou. Fasádní barva chrání komíny proti povětrnostní m vlivům a zabraňuje vnikání vody do komínu. Tím velmi prodlužuje životnost komínů.


 
 
 
 
 
 
horolezci České Budějovice horolezci České Budějovice
 

Oprava komínů Praha a oprava střechy České Budějovice

Zastřešení světlíku a Oprava střechy České Budějovice

Při dlouhodobém dešti docházelo k zatékání do půdní vestavby. Při opravě střechy v Českých Budějovicích, bylo nutné opravit oplechování kolem komínu a vyměnit rozbité tašky na střeše. V průběhu oprav jsme také zjistili možné zatékání skrz světlík. Proto bylo přistoupeno k zastřešení světlíku, aby se zamezilo dalšímu zatékání do objektu. Zastřešení je provedeno pomocí L profilu, které jsou namontovány na fasádu světlíku. Na tyto stojny, je pak rozebiratelným spojem namontován L profil ležatý, který drží desku zastřešení světlíku. Jako krytinu zastřešení světlíku používáme dutinkový polykarbonát. Po namontování zastřešení světlíku, je ještě vhodné zasíťovat boční strany zastřešení světlíku pomocí pletiva. Zastřešení světlíku se opatřuje sítí z toho důvodu aby do světlíku nelítali holuby a další ptáci. Ti způsobují ve světlíku nepořádek.

  

Oprava římsy praha 7 výškové práce

Proteklá římsa skrz klempířské prvky, osekání nesoudržných vrstev. nahození jádrovou omítkou, perlinka a lepidlo, fasádní nátěr.

Prořez vzrostlé Lípy České Budějovice

Prořezání vzrostlé Lípy. Paní majitelka potřebuje více světla do bytů. Prosvětlovací řez. Rozřezání na menší díly a odvoz.

 

 

Postupy : ZDE              Tel : 602 242 356              Nabídka prací : ZDE 

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE