Realizované výškové práce Praze, Českých Budějovicích a dalších městech ČR

Výběr z realizovaných zakázek nejen na území Prahy a z Českých Budějovic,

si můžete prohlédnout ve  Fotogalerii. 

 

  Výškové práce Budějovice, Praha : 602 242 356         

  Čištění fasád od řas a plísní? Napište nám ZDE

Stručný výřez realizovaných výškových i klasických stavebních prací :

2005

* Oprava fasády panelového domu, nátěr fasády, čištění fasády - Krakovská 16 Kralupy nad Vltavou panelový dům (výškové práce).

Oprava fasády : Sondáž objektu 500m2 , odstranění vadných míst fasády, čištění fasády od řas a plísní, mytí fasády,

oprava rohů a odpadlých částí domu, oprava prasklin na fasádě, aplikace strukturální omítky , jednobarevný nátěr fasády, nátěr plechové střechy, 

* Oprava fasády panelového domu, nátěr fasády, mytí fasády - Brodského 11 – 17 P-11 Praha Chodov (Práce ve výškách)

Oprava fasády a zateplení paty těchto domů 400m2 : Zjištění stavu objektu, odstranění

vadných částí , zednické opravy, aplikace zateplovacího systému, aplikace flexi lepidla ,

vložení perlinky, štukování fasády , barevný nátěr fasády, položení chodníčku z betonové dlažby ,

oprava spár na výtahových strojovnách.

2006

* Oprava a zpevnění hradeb hradu Karlštejn, mytí fasády (Výškové práce)

Zjištění stavu zdí 1000m2, zabezpečení přístupové cesty ,odstranění zvětralých částí hradeb,

oprava poškozených míst, pózování turistům, ošetření zeleně pod hradbami.

* Kompletní oprava fasády, nátěr fasády, čištění fasády - Šmeralova 4 P-7 Holešovice (Práce ve výškách)

Mytí wapkou 210m2, čištění fasády, drobné zednické opravy, fasádní penetrace , štukování fasády ,

druhá fasádní penetrace , dvojbarevný nátěr fasády.

2007

* Oprava fasády z keramického obkladu - vnitrobloku KB Na příkopech 966/33 P-1 Staré Město. (Výškové práce)

Sondáž objektu 1950m2 ,zabezpečení sklobetonových atrií proti poškození , odstranění starých obkladů, dodělání uražených rohů, oprava fasády a její zvětralé omítky, oprava značně poškozené římsy, podbroušení podkladu, fasádní penetrace, lepení nových obkladů a jejich spárování, nátěr střechy a kovových zábradlí a držáků klimatizace, mytí oken 300 m2, čištění fasády wapkou, odstraňování letitého nánosu vodního kamene pomocí chemie.

* Mytí fasády, bourání komínu a oprava fasády - Malé náměstí 459/11 P-1 Staré město. (Práce ve výškách)

Oprava věžičky a světlíku ve dvoře, zjištění stavu objektu, mytí fasády wapkou, čištění fasády, oprava fasády, štukování fasády, nátěr fasády, bourání komínu pod střechu, částěčný náštěr střechy, drobná oprava střechy, 

2008

* Mytí fasády, čištění fasády wapkou - kancelářské budovy čokoládoven ORION Mezi vodami 29, Modřany. (Výškové práce)

Čštění fasády wapkou cca 2000m2 škrábání hrubých nečistot, čištěí okapu.

* Sanace domovního štítu, bourání komín přezdění komína betonování nové hlavy, Letohradská 3 a 5, Praha 7. 

Oprava Břízolitové omítky fasády na štítu domu Letohradská 5 oprava komínu v havarijním stavu Letohradská 3. Prozkoumání stavu omítky , oklepání zvětralých míst , špricování odhalených míst , aplikace břízolitu a jeho škrábání. Sondáž 4 průduchového komínového tělesa , bourání  komína, dozdění komína, oklepání omítky, špricování, omítka na komín , vybetonování komínové hlavy , štukování komínového tělesa, nátěr fasády celého štítu, čištění okapu

* Oprava břízolitové omítky, Nátěr fasády a mytí fasády polyfunkčního domu U Hájků, Praha 1. (Práce ve výškách)

Oprava omítky a nátěr fasády akrylátovou barvou do dvora 400 m2. Prozkoumání stavu omítky, oklepání fasády , mytí fasády, čištění fasády, špricování odhalených míst , házení nové břízolitové omítky, fasádní penetrace, nátěr fasády .

* Zabezpečení fasády činžovního domu, čištění okapů - Arbesovo náměstí 10, Praha 5. (Výškové práce)

Zajištění byrokratických nezbytností, zasíťování celé fasády z důvodu bezpečnosti chodců, oklepání nesoudžných míst fasády, špric odhalených míst, čištění okapů, odstranění sítí, odvoz suti.

2009

* Zastřešení světlíku a sousední střechy před rozsáhlou bourací prací na - multifunkčním domě U Hájků, Praha 1.

Zhotovení konstrukce na upevnění lešenářských sítí, zakrytí lešenářkými sítěmi, zakrytí střechy OSB deskami, čištění okapu.

* Mytí fasády a fasádní penetrace kameného obložení fasády - polyfunkčního domu U Hájků, Praha 1. (Práce ve výškách)

Čištění fasády wapkou horkou tlakovou vodou 80celsia. Nátěr fasády fasádní penetrací kameného obložení. Vyleštění chromovaných součástí fasády.

* Mytí fasád, skleněné šachty a výtahové kabiny, čištění okapů - Lázně Praha 5 Smíchov. (Výškové práce)

Vymetení všech hrubých nečistot z konstrukce šachty, zhotovení jistících bodů, vyluxování pojezdů, dveřních skulin, mytí fasád objektu a naleštění skleněné výtahové šachty výtahového tělesa.

2010

* Shoz sněhu a ledu z cca 30 střech po celé praze (Práce ve výškách)

* Oprava střechy, nátěr střechy, mytí střechy, čištění okapu - Na Dlouhém lánu 65, praha 6.

Částečná oprava střechy přeložení vybraných částí krytiny, přeložení hřebenových tašek. Broušení střechy, odmaštění, mytí střechy, nátěr střechy a klempířských prvků. Odstranění vegetace v zákoutích střechy, čištění okapu. Přesklení výlezových otvorů. Drobné zednické opravy u střešních lávek. Sondáž míst kterými do objektu vnikají holubi. Zamezení jejich vstupu. Zasíťování světlíku sítí proti holubům, montáž zábran proti holubům. Úklid půdy, odstranění trusu a uhynulích kusů ptactva, desinfekce.

* Kompletní oprava komínů, čištění okapů, nátěr plechové střechy - Ke Krči praha 5.

Bourání komínu a všech komínovývh hlav po střechu z důvodu naprosté degradace zdiva a malty, nové zdění komínů, omítka na komín, štukování fasády komínu, nátěr fasády komínů, čištění okapů, nátěr plehcové střechy. Odvoz odpadu a suti.

* Kontrola svárů na kotvících lanech velké VIDEO KOSTKY Tesla Aréna HC SPARTA PRAHA, Praha 7. (Práce ve výškách)

V hokejové aréně bylo nutné se slanit k závěsným prvkům video kostky a zhotovit jejich fotodokumentaci.

* Oprava fasády, nátěr střechy, nátěr okapů a čištění okapů - Světová 12.  (Práce ve výškách)

Vlivem eroze omítky došlo k pádu římsy do ulice, bylo nutné provést, mytí fasády a čištění fasády wapkou, opravu fasády - špricování, nové omítky, štukování fasády, fasádyní penetrace, nátěr fasády. Na střeše byly stré okapy které bylo nutné opravit - čištění okapu, nátěr okapu, 

* Výměna klempířských prvků a atik na střeše Pod Skalská z důvodu jejich odcizení. 

Na střeše BD bylo odcizeno oplechování atik. Byla tedy nutná oprava střechy, mytí střech.

* Shoz sněhu a ledu ze střech na několika desítkách domů Prosinec 2010.

2011

*Zabezpečení a oprava fasády, mytí fasád a výměna okapů - Schnirchova 20, Šimáčkova (Výškové práce)

Fasáda byla v havarijním stavu, bylo nutné osekat zvětralou omítku, oprava fasády, výměna okapů, mytí fasády, čištění okapů, nátěr plechové střechy.

* Zhotovení nástřešního žlabu, nátěr plechové střechy Praha 7 17000 Malá plynární.

Střecha která bylo dlouhodobě neudržovaná potřebovala mytí střechy a odstranění nečistot - čištění střechy wapkou, dále odmaštění povrchů, nátěr plechové střechy, čištění okapu, nátěr okapu.

* Přezdění a oprava komínového tělesa, čištění okapu, nátěr okapu -  Lucemburská 9, Praha.

Zbourání nesoudržných částí, zdění komínu, omítka na komín, štukování komínu, nátěr fasdy komínu, Okapy byly zrezlé a bylo nutné je opravit - oprava okapu, čištění okapu, nátěr okapu.

* Oprava komínu, čištění okapu, U Zěměpisného ústavu 8, Praha 6.

Komíny byly v katastrofálním stavu, zdivo zvětralé, komínové hlavy rozpadlé - bourání komínu, zdění komínu, oprava komínové hlavy, omítka na komín, nátěr komínu, Po zhotovení opravy komína pak bylo nutné čištění okapu a nátěr okapu.

* Zhotovení rastru na megaboard a jeho instalace Jažlovice. (Práce ve výškách)

   Rastr 60 x 9 metru, navrtáni děr a ukotvení 150ks závitových tyčí, montáž ok, montáž ocelového lana, instalace megaboardu na gumolano.

2012

* Oprava fasády, mytí střechy, nátěr plechové střechy - hotelu Donatelo, Praha 2  (Výškové práce)

Zateplení do 300m2 fasády. Oprava fasády v dvorním traktu Hotelu Donatelo. Základem byla oprava fasády a zhotovení roviny před lepením plystyrenu 10cm, montáž zateplovacího systému, natažení nové fasády, nátěr fasády. Střecha přístavby byla plochá zhotovena z pozinku. Nátěr plechové střechy, obroušení, odmaštění, mytí střechy, čištění střechy, nátěr střechy.

* Oprava fasády Slovenská 11, Praha 2

Kompletní oprava fasády BD. Oklepání nesoudržných míst, zhotovení jádrových omítek fasády, zhotovení šambrán, nátěr fasády, oprava klemp. prvků, montáž demontáž lešení.

* Oprava fasády starého domu, zateplení objektu, mytí střechy, nátěr plechové střechy -  Vokovice

Fasáda byla stará a zvětralá oklepání nesoudržných míst oprava fasády, mytí fasády wapkou, zateplení, nátěr fasády. Na staré střeše bylo nutné obrousit od rzi, mytí střechy, nátěr plechové střechy.

2013

* Rekonstrukce RD Hloubětín, Svépravická 8 Praha 9

Kompletní rekonstrukce RD. Nové odpady až na ulici, nové rozvody elektrické eergie, nové rozvody vody, vytrhání starých podlah a příček, nové rozdělení domu dle projektu, nová střecha, nová zateplená fasáda s Novou zelenou úsporám, vnitřní zednické práce, nové dubové podlahy

* Nátěr fasády a oprava štítů čištění okapů na Náprstkově Muzeu, Praha 1

Otlučení nesoudržnýcm míst, mytí fasády, čištění fasády, fasádní penetrace, nátěr fasády. Čištění okapu.

* Zazdění děr po digestoři na 12 podlažím panelovém domě Prosek.

V panelovém domě bylo nutno zazdít otvory po digestořích.

* Oprava  fasády na novostavbě Kbely

2014

* Naházení nových jádrových omítek za pomoci horolezecké techniky. Žižkov.

* Výměna 4 svodů na bytovém domě Žižkov

* Montáž reklam a banerů v hokejové areně Sparty.

* Obroušení, odmaštění, nátěr plechové střechy bytového domu Malá plynární, Praha 7.

Obroušení starých nesoudružných nátěrů, obroušení lemů, odmaštění, nátěr střechy barvou FEST-B, obroušení žlabů a jejich nátěr.

* Oprava fasády schodišť - Freyova 33 P-9 Vysočany. 

Vystěrkování a nátěr boků schodišť 4 x 11 pater. Vystěrkování sádrovou stěrkou , zbroušení , bílý nátěr.

* Montáž vyústění klimatizací na panelovém domě Ďáblice.

 

2015

* Mytí objektu STC praha holešovice, Praha 7

*  Klempířské práce STC Praha 1

* Oprava a nátěr plechové střechy, taneční konzervatoř, Praha1  (Výškové práce)

Obrošení, odmaštění, nátěr, místní oprava parapetů celé budovy

* Oprava fasád a dilatačních spár BD Olgy Havlové, Praha 10 celkem 11BD

* Montáž stoupaček do světlíku a napojení na sociální zařízení praha 7, 170 00

* Oprava fasády, čištění fasády wapkou, čištění okapu - Navrátilova  P-2 Nové Město a přilehlé zdi. (Práce ve výškách)

Oprava  fasády, nátěr fasády a výměna parapetů do dvora 450 m2. Prozkoumání stavu omítky , oklepání omítky , mytí fasády , špricování odhalených míst , rozvod venkovního osvětlení , házení nové omítky , štukování , penetrační nátěr , demontáž parapetů , montáž nových parapetů , barevný nátěr fasády, čištění fasády.

2016

* Oprava komínů - výškové práce

Odstranění nesoudržných částí komínů, zahození spár jádrovou omítkou, omítnutí, perlinka lepidlo, rohy PVC, štuk, fasádní malba

* Prořez Lípy 20m prosvětlovací řez

A mnoho dalších zakázek.

2018

* Oprava fasády vnitrobloku,  čištění okapů  Bulharské ambasády - Výškové práce České Budějovice

Oklepání nesoudržných částí omítek, penetrace odhalených míst, odstranění řas z fasády, omítnutí jádrovou omítkou, štuk, nátěr fasády.

* Montáž podesty pro Čapí hnízdo na tovární komín - Nové Strašecí výškové práce

* Oprava střechy obchodního centra v Českých Budějovicích

* Rekonstrukce RD zednické práce

2019

* Oprava fasády panelového domu Bedřichovská ulice cca 1600m2, odstranění řas z fasády a nátěr fasády

Umytí fasády a odstranění řas z fasády, zalepení parapetů a oken, penetrace fasády přípravkem het UP grund, nátěr fasády fasádní barvou

* Oprava komínů U Vodárny Praha Vinohrady

Odstranění nesoudržných částí omítek, špricování, naházení nových omítek, perlinka lepidlo PVC rohy, nátěr fasádní barvou

Výškové práce Praha a České Budějovice.        

 

 

Ceník prací ve výškách : ZDE 

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE