Oprava komínu

 Fotogalerie : Výškové práce                         Oprava komínu : Napište nám rychlou zprávu

                       Potřebujete opravu komínu? Volejte : 602 242 356              

 

Oprava komínu cena : ZDE

 

1.Kontrola stavu komínových těles, zjištění cest pro manipulaci s materiály.

V některých případech jsou komíny natolik zanedbané že je nutné přikročit ke kompletnímu přezdění komínů. Někdy stačí provést pouze lokální opravu komínu  a komínových hlav. Komínová tělesa bývají nejvíce zvětralá zejména v nadstřešní části a to vlivem povětrnostních podmínek. V takovém případě se musí následující práce detailně naplánovat a připravit. Jakékoliv práce na střeše jsou práce rizikové, a to jak pro osoby práce provádějící, tak pro osoby nezúčastněné, které se pohybují v okolí staveniště. Proto je nutné výškové práce provádět opatrně, kraje střech zabezpečit proti pádu sutin a jiných materiálů do ulice. Pro tyto práce je vhodné používat pracovníky, kteří provádí výškové práce již řadu let a mají s nimi zkušenosti, často se mezi nimi nacházejí i zkušení horolezci. V dnešní době jsou střechy a jejich půdy velice často zaplněnéplné půdnímy vestavbami a tím je odvoz a doprava materiálu velmi stížena, což vede k zvýšení pracnosti a tím i nákladům na provedení prací.

Bourání komínu, oprava zděných komínů, oprava komínuOprava komínu, oprava kominu, oprava komínu cenaBourání komínu, oprava zděných komínů, oprava komínu

2.Bourání komínů

Oprava komínu vyžaduje odstranit veškeré nesoudržné části komínových těles. Bourání komínů probíha až do dosažení soudržného zdiva. Na této úrovni se následně začne komín zdít znovu. Oprava komínu vyždauje zdění dle komínové vazby, aby se předešlo předčasnému rozestoupení a nesoudržnosti zdiva.

3.Komínové hlavy

Betonáž komínové hlavy započne po vyzdění komínového tělesa. Betonuje se do bednění. Betonoví koménová hlava se dělá buď s přesahem nebo bez přesahu. Obě tyto varianty mají své výhody. Oprava komínu s přesahem komínové hlavy do jisté míry chrání komínové těleso před stékající voou z komnové hlavy. Ovšem při menším větru již tato výhoda ztrácí éplatnost. Rovné komínové hlavy se spojí perlinkou a lepidlem s komínovým tělesem a mají defakto lepší vlastnosti při menší pracnosti.

Oprava komínu cena, oprava komínové hlavy, PrahaOprava komínu, oprava kominu, oprava komínu cenaOprava zděných komínů, oprava kominu

4.Oprava komínu - omítka na komín

Na vyzděné komínové těleso se zhotovenýmy komínovýmy hlavami, se aplikuje omítka na komín. Ta se skládá z vícevrstvé omítky jádrové s štukovou vrchní vrstvou, aplikovanou dle dohody na járovou omítku, nebo až jako svrchní vrstva omítky na komín z perlinky. 

5.Omítka na komín armovací stěrka

Na dobře vyzrálý povrch je velmi žádoucí pro dobře provedenou opravu komínu natáhnout perlinku s lepidlem. Tato vrstva celou omítku sváže a zvýší její odolnost. Takto provedená oprava komínu zaručeje dlouhoutrvanlivost.

Komínové hlavy, oprava kominu, oprava komínů prahaOprava komínu Praha, oprava kominu, oprava zděných komínůOprava komínu cena, oprava kominu,

6.Nátěr komínu

Nátěr komínu se provádí pomocí fasádní barvy, ta uzavže souvrství omítky na komín pod ní a zamezení vnikání vody do komínovéého tělesa a komínových hlav. Nátěr komínu je po prvním roce užívání velmi vhodné zopakovat. Oprava komínu po roce projde zámrzným cyklem a změnami teplot. To vedek vypraskání a nátěru komína i omítky. Tento nátěr komínu tak vše dovrší.

Bourání komínů.

2. Betonování, bourání či oprava komínových hlav.

Opravy komínových hlav provádíme za dodržení obdobných bezpečnostních opatření jakou vyžaduje samotná oprava komína. Komínové hlavy opatrně rozebereme, suť odstraníme. V případě nutnosti zbourání komínu jako celku, přejdeme na bod 3.

3. Bourání komínů, jejich provádění a zdění komínů. 

Pokud je komín a jeho zdivo v pořádku přikročíme k zhotovení nové komínové hlavy. Oprava komínové hlavy může být provedena :


a) Jednoduchá oprava komínových hlav.

Komínová hlava kopíruje šířku komína, nemá přesah a je jednolitou součástí s komínovým tělesem.

b) Opravy komínových hlav s provedením dešťového přesahu. 

Komínové hlavy se vybetonují s přesahem ktérý má odvést vodu od komínového zdiva a tím snížit jeho vystavení povětrnostním podmínkám. Práce jsou o dost složitější.

4. Bourání komínů a zdění komínů.


Zbourat komín
 vždy vyžaduje opatrnost, komíny zasíťujeme a střechu kolem komínových těles rozkryjeme. Bourání komína provádíme tak hluboko dokud se malta sype a komínové zdivo je zvětralé. Po dosažení unosné úrovně spáru očistíme a založíme novou vrtsvu. Zdění komína provádíme až do požadované výšky. Dbáme na dodržévání vazeb.Následně komín omítáme a omítnutý komín opatříme štukem.

5. Štukování komína a nátěr komínu.


Štukování komína
 je celoplošné a provádí se venkovním štukem, následně vyštukujeme i komínové hlavy a tím povrchy sjednotíme před nátěrem fasádí barvou. Nátěry komína provádíme po jeho celoplošné penetraci disperzní látkou. Po zaschnutí penetrace cca 2hodiny, můžeme začít provádět nátěr komína fasádní voděvzdornou barvou. Ta zajistí pro komín další ochranu, před povětrnostnímy vlivy.

Oprava komínu provedená tímto technologickým postupem by měla zajistit jeho funkčnost minimálně na dalších 25let.

    Oprava komínové hlavy : Napište nám ZDE             Oprava komínu cena : ZDE

                       Potřebujete poradit? -  Volejte : 602 242 356              

 

 

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE