Zděný komín cena

Zděný komín cena : 602 242 356  

Zdění komínů praha :

Pokud potřebujete vyzdít komín a opravit jej, jsme tu pro vás. Zbouraly  a vyzdily jsme desítky zděných komínů. Opravy komínu děláme pouze z kvalitních materiálů a dbáme na dodržování správných technologických postupů.

Pro více informací napište  : ZDE

Pracujeme i tam kam se jiní neodváží, či je to pro ně komplikované. Díky výškové práci za pomoci horolezecké techniky, můžeme nabídnout jinou cenu než další firmy.

Cena opravy komínu se skládá z počtu průduchů komínových těles, výšky nad střechou, přístupu na střechu a dalších faktorů.

Zděný komín cena, opravy komínuZděný komín cena, opravy komínu

Orientační příklad ceny opravy komínu : 

Zděný komín cena : Přijedeme na zakázku do bytového domu.

Zákazník má na domě 2ks komínových těles. První komínové těleso má 3 průduchy, druhé 1 průduch, střecha sedlová, bez střešní vestavby, 5 pater s výtahem, pod domem předzahrádka komíny na dvorní straně za hřebenem.

 Zděný komín cena, komínové tělesoKomínové těleso, opravy komínu

Cena za takové práce bude následovná :

 1. Zajištění a nákup materiálů
 2. Přípravné práce zajištění kraje střechy, rozkrývání střechy a opětovné zakrývání
 3. Bourání komínových těles
 4. Vyzdění komínů
 5. Zhotovení koménových hlav
 6. Omítka na komíny, štukování
 7. Nátěr komínů
 8. Přesuny hmot ze střechy na půdu
 9. Přesuny hmot z půdy na ulici
 10. Odvoz odpadů a sutí
 11. Průběžný a konečný hrubý úklid

     Celková cena cca  60 000kč

Výškové práce ceník : ZDE 

 

Zděný komín cena - orientační za 1 průduch komínového tělesa :

 Zděný komín cena průměrná za 1 průduch, výška do 1bm  vyzdění - 5 000kč
 Omítka na komín průměrná cena za 1 průduch do 1bm výšky   omítka na komín - 5 000kč
 Vybetonování nové komínové hlavy průměrná cena 1 průduch  komínové hlavy - 1 000kč
 Zděný komín cena za štukování za 1 průduch do 1bm výšky  štukování komínu - 1 000kč
 Nátěr komínu fasádní barvou a penetrační nátěr komínu 1 průduch do 1bm                                nátěr komínu - 550kč
 V ceně nejsou započítány manipulační a zakrývací práce, bourací práce atd.  

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE